Torsdag 28 Oktober
Kl. 17:00 - 18:30, Sølvberget kulturhus - Salongen Dialogkafé med tema: IMDi-tilskudd
Vi går gjennom mål, kriterier og rapportering for søkere og svarer på spørsmål om IMDi-tilskudd i 2022.

Vi går gjennom mål, kriterier og rapportering for søkere og svarer på spørsmål om IMDi-tilskudd i 2022.

PÅMELDING

Hovudmål med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelse blant innvandrere og deres barn.

Søknadsfristen for IMDi-tilskudd til prosjekter, tiltak/aktiviteter er 1. mars til 2022.


Jurgita Kristiansen og Olga Mortensen tar oss gjennom dialogkafeen.


Ansatte i seksjon frivillighet vil være tilgjengelige mellom kl. 16.00 - 17.00 for spørsmål.


Kontakt Randi-Merete Lode (randi-merete.lode@stavanger.kommune.no) ved spørsmål.

Kontakt

Olav Kyrres gate 23
4005 Stavanger

Sosiale media

2021 © Frivillig Stavanger