Torsdag 25 November 2021
Kl. 17:00 - 18:30, Sølvberget kulturhus - Salongen
Dialogkafé med tema: Frivilligheita sitt år 2022 - avlyst
Frivillighetens år 2022 skal fremheve frivilligheten som en hjørnestein i den norske samfunnsmodellen. Frivillighetens år 2022 skal handle om de frivillige lag og organisasjonenes medlemmer, tillitsvalgte, ansatte, styremedlemmer, givere og om aktivistene.

2022 er frivillighetens år. Dette er forankret i regjeringens frivillighetsmelding fra 2018.

Frivillighetens år 2022 skal fremheve frivilligheten som en hjørnestein i den norske samfunnsmodellen.
Frivillighetens år 2022 skal handle om de frivillige lag og organisasjonenes medlemmer, tillitsvalgte, ansatte, styremedlemmer, givere og om aktivistene.

Alt det frivillige lag og organisasjoner gjør skal feires. Fra kommunikasjonsarbeid til innsamlingsaksjoner. Fra styrearbeid og regnskapsføring til medlemsverving og administrasjon av frivillige. Fra politisk påvirkning til aktiviteter og arrangementer. Frivillighetens år 2022 er hele sivilsamfunnet sitt år.

De overordnete mål i frivillighetens år 2022 er å:

  • få flere med i frivilligheten 
  • fjerne barrierer for deltakelse 
  • øke mangfold 
  • øke kunnskap om frivilligheten 
  • synliggjøre merverdien som den skaper i samfunnet


Vi ser nærmere på hva frivillighetens år 2022 bringer for Stavanger kommune.


Ansatte i seksjon frivillighet vil være tilgjengelige mellom kl. 16.00 - 17.00 for spørsmål.


Kontakt Randi-Merete Lode (randi-merete.lode@stavanger.kommune.no) ved spørsmål.

Flere kalenderoppføringer
2023 © Frivillig Stavanger