Torsdag 1 Juni
Kl. 18:00 - 19:00, Digitalt Momskompensasjon for frivillige organisasjoner
Stavanger kommune inviterer frivillige organisasjoner til gratis kurs om momskompensasjon.

Stavanger kommune inviterer frivillige organisasjoner til gratis kurs om momskompensasjon.

Når: torsdag 1. juni 2023, kl. 18.00-19.00
Digitalt - lenke vert tilsendt etter påmelding!

Momskompensasjon for frivillige organisasjoner er den største tilskuddsordningen til frivillig sektor. I 2022 ble det utbetalt over 2 milliarder kroner fordelt på over 22 000 organisasjoner fra hele landet.

Lotteri- og stiftelsestilsynet vil gi dere en generell innføring i regelverket om momskompensasjon for frivillige organisasjoner, hvordan de søker og hvor dere finner mer informasjon.

Det blir satt av tid til spørsmål etter presentasjonen.

Meld deg på her!

Har du spørsmål i forkant av møtet, kontakt Randi-Merete Lode (randi-merete.lode@stavanger.kommune.no2023 © Frivillig Stavanger