Torsdag 30 September 2021
Kl. 17:00 - 18:30, Sølvberget kulturhus - Salongen
Dialogkafé med tema: Digihjelp
Vi gir utfyllende informasjon om Digihjelp med plan for opplæringen og aktuelle tema som vil bli gjennomgått.

Bruk av digitale verktøy og tjenester er en del av hverdagen for de aller fleste og digital kompetanse er en viktig forutsetning for at befolkningen skal kunne delta aktivt i samfunnet. Videre er kompetansen viktig for kommunikasjon med offentlige myndigheter og for å ivareta prinsipper om demokrati og medborgerskap.

Stavanger kommunes oppgave er å sikre at et tilbud om opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter er tilgjengelig og tilrettelagt for alle innbyggere.

Høsten 2021 starter Stavanger kommune pilotprosjektet DIGIHJELP. Pilotprosjektet består av fem delpiloter, der pilot nr. fem er et tilbud om opplæring i digitale ferdigheter for innbyggere med innvandrerbakgrunn.

Opplæringen starter i september vil foregå i Hillevåg og i Kvernevik. 

På dialogkafe den 30. september vil vi gi utfyllende informasjon om Digihjelp med plan for opplæringen og aktuelle tema som vil bli gjennomgått.

Mariann Strandvåg tar oss gjennom dialogkafeen.


PÅMELDING


Ansatte i seksjon frivillighet vil være tilgjengelige mellom kl. 16.00 - 17.00 for spørsmål.


Kontakt Randi-Merete Lode (randi-merete.lode@stavanger.kommune.no) ved spørsmål.

Flere kalenderoppføringer
2024 © Frivillig Stavanger