Velkommen til Stavangers frivilligsentraler

Stavangers frivilligsentraler er en sammenslutning av frivilligsentraler i Stavanger kommune . Stavangers frivilligsentraler skal arbeide for å styrke frivillig arbeid og fremme samarbeid, kvalitet og innhold i frivilligsentralene i kommunen.

Nytt fra Frivillig Stavanger

Frivilligsentraler i Stavanger

Om oss

Frivilligsentralene er bindeledd mellom frivillige, offentlig sektor og frivillig sektor. De er støtte og samarbeidspartner for frivillige organisasjoner. De kan bistå i ulike prosesser, som tilskuddsordninger, veiledning i søknadsprosesser, rekruttering av nye frivillige, hjelpe til å finne gode samarbeidspartnere, etablere nye tilbud eller ved oppstart av nye organisasjoner. Sentralene tilrettelegger møteplasser for de frivillige og ikke minst for organisasjonene. Her kan organisasjonene få tilbud om aktuelle kurs og foredrag, og få gode råd i prosessen med å finne egnede lokaler for aktiviteter og møter. Frivilligsentralene er aktive på ulike sosiale medier og digitale plattformer der de frivillige organisasjonene og tilbuden deres og eventuelle behov løftes fram. Frivilligsentralene bidrar på ulike måter til å styrke det frivillige arbeidet i byen og kan være bidragsyter i ulike fora og samarbeid.

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser

Hva skjer i sentralene?

Dato Kl. Tittel Sted
Søn 05.02 17:00 Innebandy Finnøy Flerbrukshall
Søn 05.02 20:00 Volleyball Finnøy Flerbrukshall
Man 06.02 10:00 Sterk og stødig Storsalen, Øyahuset
Man 06.02 11:00 Helsefremmende treningstilbud for 60 og 70 + Kulturhuset Meieriet
Man 06.02 11:30 Mandagskafè og datahjelp Kafeen, Øyahuset
Man 06.02 18:00 Språkkafé på biblioteket Vikevågveien 138
Tir 07.02 10:00 Barselgruppe/ lekegruppe Kafeen, Øyahuset
Tir 07.02 10:00 Sterk og stødig Storhaughallen
Tir 07.02 10:15 Lunsjverter Austbø skole Austbø skole
Tir 07.02 11:00 Filmklubb Kulturhuset Meieriet
Tir 07.02 11:00 Turgruppe Oppmøte ved Storhaughallen
Tir 07.02 12:00 Barselstreff Bekkefaret Bydelshus
Tir 07.02 12:00 Gladmaling Storhaug frivilligsentral Kvitsøygata 3
Tir 07.02 12:00 Mor/ barn trening Storsalen, Øyahuset
Tir 07.02 15:00 Bydelsmiddag Bekkefaret Bydelshus
2023 © Frivillig Stavanger