Velkommen til Stavangers frivilligsentraler

Stavangers frivilligsentraler er en sammenslutning av frivilligsentraler i Stavanger kommune . Stavangers frivilligsentraler skal arbeide for å styrke frivillig arbeid og fremme samarbeid, kvalitet og innhold i frivilligsentralene i kommunen.

Nytt fra Frivillig Stavanger

Frivilligsentraler i Stavanger

Om oss

Frivilligsentralene er bindeledd mellom frivillige, offentlig sektor og frivillig sektor. De er støtte og samarbeidspartner for frivillige organisasjoner. De kan bistå i ulike prosesser, som tilskuddsordninger, veiledning i søknadsprosesser, rekruttering av nye frivillige, hjelpe til å finne gode samarbeidspartnere, etablere nye tilbud eller ved oppstart av nye organisasjoner. Sentralene tilrettelegger møteplasser for de frivillige og ikke minst for organisasjonene. Her kan organisasjonene få tilbud om aktuelle kurs og foredrag, og få gode råd i prosessen med å finne egnede lokaler for aktiviteter og møter. Frivilligsentralene er aktive på ulike sosiale medier og digitale plattformer der de frivillige organisasjonene og tilbuden deres og eventuelle behov løftes fram. Frivilligsentralene bidrar på ulike måter til å styrke det frivillige arbeidet i byen og kan være bidragsyter i ulike fora og samarbeid.

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser

Hva skjer i sentralene?

Dato Kl. Tittel Sted
Ons 22.05 10:00 Utetrening i Prestvågen Prestvågen
Ons 22.05 11:00 Trening på Halsnøy Oppvekstsenteret på Halsnøy
Ons 22.05 14:00 Senior dans og Line Dance på IDUN IDUN Huset, Hinna
Ons 22.05 16:30 Sygruppe Tasta bydelshus, Rom 205
Ons 22.05 18:30 Zen meditasjon Tasta bydelshus, peisestuen
Tor 23.05 10:00 Datagruppe IDUN huset
Tor 23.05 10:00 Snakke norsk gruppe Hinna Frivilligsentral
Tor 23.05 11:00 Sterk og stødig Storsalen, Øyahuset
Tor 23.05 11:00 Turgruppen (Ta kontakt for info) Hinna Frivilligsentral
Tor 23.05 18:30 Volleyball UNG Finnøy Flerbrukshall
Tor 23.05 20:00 Volleyball Finnøy Flerbrukshall
Fre 24.05 10:00 Norsk Språkkafe på Gausel Bydelshus Gausel Bydelshus
Fre 24.05 11:00 Hobbygruppe Bekkefaret Bydelshus
Fre 24.05 11:30 Dugnad i felleshagen på Hundvåg Lundes
Fre 24.05 20:00 Natteravner Hundvåg
2024 © Frivillig Stavanger