Velkommen til Stavangers frivilligsentraler

Stavangers frivilligsentraler er en sammenslutning av frivilligsentraler i Stavanger kommune . Stavangers frivilligsentraler skal arbeide for å styrke frivillig arbeid og fremme samarbeid, kvalitet og innhold i frivilligsentralene i kommunen.

Nytt fra Frivillig Stavanger

Frivilligsentraler i Stavanger

Om oss

Frivilligsentralene er bindeledd mellom frivillige, offentlig sektor og frivillig sektor. De er støtte og samarbeidspartner for frivillige organisasjoner. De kan bistå i ulike prosesser, som tilskuddsordninger, veiledning i søknadsprosesser, rekruttering av nye frivillige, hjelpe til å finne gode samarbeidspartnere, etablere nye tilbud eller ved oppstart av nye organisasjoner. Sentralene tilrettelegger møteplasser for de frivillige og ikke minst for organisasjonene. Her kan organisasjonene få tilbud om aktuelle kurs og foredrag, og få gode råd i prosessen med å finne egnede lokaler for aktiviteter og møter. Frivilligsentralene er aktive på ulike sosiale medier og digitale plattformer der de frivillige organisasjonene og tilbuden deres og eventuelle behov løftes fram. Frivilligsentralene bidrar på ulike måter til å styrke det frivillige arbeidet i byen og kan være bidragsyter i ulike fora og samarbeid.

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser

Hva skjer i sentralene?

Dato Kl. Tittel Sted
Tir 16.04 15:00 Bydelsmiddag Bekkefaret Bydelshus
Tir 16.04 20:00 Volleyball Finnøy Flerbrukshall
Ons 17.04 10:00 Utetrening i Prestvågen Prestvågen
Ons 17.04 11:00 Trening på Halsnøy Oppvekstsenteret på Halsnøy
Ons 17.04 14:00 Senior dans og Line Dance på IDUN IDUN Huset, Hinna
Ons 17.04 16:30 Sygruppe Tasta bydelshus, Rom 205
Ons 17.04 18:00 Norsk språkkafè Peisestuen, Øyahuset
Ons 17.04 18:30 Zen meditasjon Tasta bydelshus, peisestuen
Tor 18.04 10:00 Datagruppe IDUN huset
Tor 18.04 10:00 Snakke norsk gruppe Hinna Frivilligsentral
Tor 18.04 11:00 Turgruppen (Ta kontakt for info) Hinna Frivilligsentral
Tor 18.04 15:00 Bydelskafè Kafeen, Øyahuset
Tor 18.04 18:30 Volleyball UNG Finnøy Flerbrukshall
Tor 18.04 20:00 Volleyball Finnøy Flerbrukshall
Fre 19.04 10:00 Norsk Språkkafe på Gausel Bydelshus Gausel Bydelshus
2024 © Frivillig Stavanger