Velkommen til Stavangers frivilligsentraler

Stavangers frivilligsentraler er en sammenslutning av frivilligsentraler i Stavanger kommune . Stavangers frivilligsentraler skal arbeide for å styrke frivillig arbeid og fremme samarbeid, kvalitet og innhold i frivilligsentralene i kommunen.

Nytt fra Frivillig Stavanger

Frivilligsentraler i Stavanger

Om oss

Frivilligsentralene er bindeledd mellom frivillige, offentlig sektor og frivillig sektor. De er støtte og samarbeidspartner for frivillige organisasjoner. De kan bistå i ulike prosesser, som tilskuddsordninger, veiledning i søknadsprosesser, rekruttering av nye frivillige, hjelpe til å finne gode samarbeidspartnere, etablere nye tilbud eller ved oppstart av nye organisasjoner. Sentralene tilrettelegger møteplasser for de frivillige og ikke minst for organisasjonene. Her kan organisasjonene få tilbud om aktuelle kurs og foredrag, og få gode råd i prosessen med å finne egnede lokaler for aktiviteter og møter. Frivilligsentralene er aktive på ulike sosiale medier og digitale plattformer der de frivillige organisasjonene og tilbuden deres og eventuelle behov løftes fram. Frivilligsentralene bidrar på ulike måter til å styrke det frivillige arbeidet i byen og kan være bidragsyter i ulike fora og samarbeid.

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Tir 17.10 13:00 Lær mer om hvordan du kan bli bedre på å søke tilskudd! Folkets Hus, Stavanger
Tir 17.10 18:00 Lær mer om hvordan du kan søke tilskudd til din organisasjon! Folkets Hus, Stavanger

Hva skjer i sentralene?

Dato Kl. Tittel Sted
Man 05.06 10:00 Sterk og stødig Storsalen, Øyahuset
Man 05.06 11:00 Helsefremmende treningstilbud for 60 og 70 + Kulturhuset Meieriet
Man 05.06 11:30 Mandagskafè og datahjelp Kafeen, Øyahuset
Man 05.06 18:00 Språkkafé på biblioteket Vikevågveien 138
Man 05.06 19:30 Håndarbeidsgruppe Kafeen, Øyahuset
Tir 06.06 10:00 Barselgruppe/ lekegruppe Kafeen, Øyahuset
Tir 06.06 10:00 Sterk og stødig Storhaughallen
Tir 06.06 11:00 Turgruppe Oppmøte ved Storhaughallen
Tir 06.06 12:00 Barselstreff Bekkefaret Bydelshus
Tir 06.06 15:00 Bydelsmiddag Bekkefaret Bydelshus
Tir 06.06 16:00 Nabolagssuppe Storhaug frivilligsentral Kvitsøygata 3
Tir 06.06 19:00 Trening med mening - Pilates Kvernevik bydelshus
Tir 06.06 20:00 Volleyball Finnøy Flerbrukshall
Ons 07.06 09:40 Lyttevenner Hundvåg skole
Ons 07.06 11:00 Trening på Halsnøy Oppvekstsenteret på Halsnøy
2023 © Frivillig Stavanger