Velkommen til Stavangers frivilligsentraler

Stavangers frivilligsentraler er en sammenslutning av frivilligsentraler i Stavanger kommune . Stavangers frivilligsentraler skal arbeide for å styrke frivillig arbeid og fremme samarbeid, kvalitet og innhold i frivilligsentralene i kommunen.

Frivilligsentraler i Stavanger

Om oss

Frivilligsentralene er bindeledd mellom frivillige, offentlig sektor og frivillig sektor. De er støtte og samarbeidspartner for frivillige organisasjoner. De kan bistå i ulike prosesser, som tilskuddsordninger, veiledning i søknadsprosesser, rekruttering av nye frivillige, hjelpe til å finne gode samarbeidspartnere, etablere nye tilbud eller ved oppstart av nye organisasjoner. Sentralene tilrettelegger møteplasser for de frivillige og ikke minst for organisasjonene. Her kan organisasjonene få tilbud om aktuelle kurs og foredrag, og få gode råd i prosessen med å finne egnede lokaler for aktiviteter og møter. Frivilligsentralene er aktive på ulike sosiale medier og digitale plattformer der de frivillige organisasjonene og tilbuden deres og eventuelle behov løftes fram. Frivilligsentralene bidrar på ulike måter til å styrke det frivillige arbeidet i byen og kan være bidragsyter i ulike fora og samarbeid.

Nytt fra Frivillig Stavanger

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Tir 01.02 18:00 Digihjelp - kurs for seniorer - Storhaug Kvitsøygata 3
Tir 08.02 09:00 Kurs: Organisering, motivasjon og ledelse av frivillige - dag 1 - ny dato Folkets Hus
Ons 09.02 09:00 Kurs: Organisering, motivasjon og ledelse av frivillige - dag 2 - ny dato Folkets Hus
Tor 24.02 16:00 Dialogkafé med tema: tema kjem Sølvberget kulturhus - Salongen
Tir 01.03 18:00 Digihjelp - kurs for seniorer - Storhaug Kvitsøygata 3
2022 © Frivillig Stavanger