Velkommen til Stavangers frivilligsentraler

Stavangers frivilligsentraler er en sammenslutning av frivilligsentraler i Stavanger kommune . Stavangers frivilligsentraler skal arbeide for å styrke frivillig arbeid og fremme samarbeid, kvalitet og innhold i frivilligsentralene i kommunen.

Nytt fra Frivillig Stavanger

Frivilligsentraler i Stavanger

Om oss

Frivilligsentralene er bindeledd mellom frivillige, offentlig sektor og frivillig sektor. De er støtte og samarbeidspartner for frivillige organisasjoner. De kan bistå i ulike prosesser, som tilskuddsordninger, veiledning i søknadsprosesser, rekruttering av nye frivillige, hjelpe til å finne gode samarbeidspartnere, etablere nye tilbud eller ved oppstart av nye organisasjoner. Sentralene tilrettelegger møteplasser for de frivillige og ikke minst for organisasjonene. Her kan organisasjonene få tilbud om aktuelle kurs og foredrag, og få gode råd i prosessen med å finne egnede lokaler for aktiviteter og møter. Frivilligsentralene er aktive på ulike sosiale medier og digitale plattformer der de frivillige organisasjonene og tilbuden deres og eventuelle behov løftes fram. Frivilligsentralene bidrar på ulike måter til å styrke det frivillige arbeidet i byen og kan være bidragsyter i ulike fora og samarbeid.

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Man 05.12 19:00 Frivillighetens dag 2022 Rogaland Teater
Tir 06.12 18:00 Datahjelp på Storhaug Kvitsøygata 3, 4014 Stavanger

Hva skjer i sentralene?

Dato Kl. Tittel Sted
Søn 27.11 12:00 Julemarked på Heddas gård Heddas gård
Søn 27.11 16:30 Julegrantenning, smånisser, grøtkafe og visesanger Bjørn Kallevig spiller julesang i Vikevåg sentrum Vikevågveien 138
Søn 27.11 17:00 Innebandy Finnøy Flerbrukshall
Søn 27.11 20:00 Volleyball Finnøy Flerbrukshall
Man 28.11 10:00 Språkkafe Kvernevik bydelshus
Man 28.11 10:00 Sterk og stødig Storsalen, Øyahuset
Man 28.11 10:00 Åpent styrkerom Storhaughallen
Man 28.11 11:00 Datahjelp på Rennesøy bibliotek Vikevågveien 138
Man 28.11 11:00 Helsefremmende treningstilbud 60+ Vikevågveien 138
Man 28.11 11:30 Mandagskafè og datahjelp Kafeen, Øyahuset
Man 28.11 12:00 Helsefremmende tilbud 70+ Vikevågveien 138
Man 28.11 14:00 Leksehjelp (en til en- fullt) Kafeen, Øyahuset
Man 28.11 18:00 Språkkafé i Vikevåg Vikevågveien 138
Tir 29.11 09:30 Datahjelp Øyahuset - Ulsnesveien 11, 4077 HUNDVÅG
Tir 29.11 10:30 Barselgruppe/ lekegruppe Kafeen, Øyahuset
2022 © Frivillig Stavanger