Velkommen til Stavangers frivilligsentraler

Stavangers frivilligsentraler er en sammenslutning av frivilligsentraler i Stavanger kommune . Stavangers frivilligsentraler skal arbeide for å styrke frivillig arbeid og fremme samarbeid, kvalitet og innhold i frivilligsentralene i kommunen.

Nytt fra Frivillig Stavanger

Frivilligsentraler i Stavanger

Om oss

Frivilligsentralene er bindeledd mellom frivillige, offentlig sektor og frivillig sektor. De er støtte og samarbeidspartner for frivillige organisasjoner. De kan bistå i ulike prosesser, som tilskuddsordninger, veiledning i søknadsprosesser, rekruttering av nye frivillige, hjelpe til å finne gode samarbeidspartnere, etablere nye tilbud eller ved oppstart av nye organisasjoner. Sentralene tilrettelegger møteplasser for de frivillige og ikke minst for organisasjonene. Her kan organisasjonene få tilbud om aktuelle kurs og foredrag, og få gode råd i prosessen med å finne egnede lokaler for aktiviteter og møter. Frivilligsentralene er aktive på ulike sosiale medier og digitale plattformer der de frivillige organisasjonene og tilbuden deres og eventuelle behov løftes fram. Frivilligsentralene bidrar på ulike måter til å styrke det frivillige arbeidet i byen og kan være bidragsyter i ulike fora og samarbeid.

Hva skjer i sentralene?

Dato Kl. Tittel Sted
Tir 26.09 10:00 Barselgruppe/ lekegruppe Kafeen, Øyahuset
Tir 26.09 10:00 Sterk og stødig Storhaughallen
Tir 26.09 11:00 Norsk-kurs for nybegynnere / Norwegian language course for beginners A1 Kulturhuset Meieriet Rennesøy bibliotek
Tir 26.09 15:00 Bydelsmiddag Bekkefaret Bydelshus
Tir 26.09 16:00 Datahjelp Frivilligsentralen Kvitsøygate 3
Tir 26.09 20:00 Volleyball Finnøy Flerbrukshall
Ons 27.09 10:00 Styrketrening i Storhaughallen Storhaughallen
Ons 27.09 10:00 Utetrening i Prestvågen Prestvågen
Ons 27.09 11:00 Trening på Halsnøy Oppvekstsenteret på Halsnøy
Ons 27.09 11:15 Trening i Storhaughallen Storhaughallen
Ons 27.09 14:00 Senior dans og Line Dance på IDUN IDUN Huset, Hinna
Ons 27.09 16:00 Åpning av Rasmus Risas gate Rasmus Risas gate 33
Ons 27.09 16:30 Sygruppe Tasta bydelshus, Rom 205
Ons 27.09 18:30 Zen meditasjon Tasta bydelshus, peisestuen
Tor 28.09 10:00 Datagruppe IDUN huset
2023 © Frivillig Stavanger