Velkommen til Stavangers frivilligsentraler

Stavangers frivilligsentraler er en sammenslutning av frivilligsentraler i Stavanger kommune . Stavangers frivilligsentraler skal arbeide for å styrke frivillig arbeid og fremme samarbeid, kvalitet og innhold i frivilligsentralene i kommunen.

Nytt fra Frivillig Stavanger

Frivilligsentraler i Stavanger

Om oss

Frivilligsentralene er bindeledd mellom frivillige, offentlig sektor og frivillig sektor. De er støtte og samarbeidspartner for frivillige organisasjoner. De kan bistå i ulike prosesser, som tilskuddsordninger, veiledning i søknadsprosesser, rekruttering av nye frivillige, hjelpe til å finne gode samarbeidspartnere, etablere nye tilbud eller ved oppstart av nye organisasjoner. Sentralene tilrettelegger møteplasser for de frivillige og ikke minst for organisasjonene. Her kan organisasjonene få tilbud om aktuelle kurs og foredrag, og få gode råd i prosessen med å finne egnede lokaler for aktiviteter og møter. Frivilligsentralene er aktive på ulike sosiale medier og digitale plattformer der de frivillige organisasjonene og tilbuden deres og eventuelle behov løftes fram. Frivilligsentralene bidrar på ulike måter til å styrke det frivillige arbeidet i byen og kan være bidragsyter i ulike fora og samarbeid.

Hva skjer i sentralene?

Dato Kl. Tittel Sted
Tor 30.03 10:00 Datagruppe IDUN huset
Tor 30.03 10:00 Snakke norsk gruppe Hinna Frivilligsentral
Tor 30.03 11:00 Kul-Tur Medre mjølsnes 15, like nedenfor søvlvsmeden
Tor 30.03 11:00 Sterk og stødig Storsalen, Øyahuset
Tor 30.03 11:00 Turgruppen (Ta kontakt for info) Hinna Frivilligsentral
Tor 30.03 12:00 Barseltreff for små og store Innbyggertorget Vikevåg i kjelleren
Tor 30.03 18:00 Språkgruppe/språkkafe Finnøy Bibliotek
Tor 30.03 18:30 Volleyball UNG Finnøy Flerbrukshall
Tor 30.03 20:00 Volleyball Finnøy Flerbrukshall
Fre 31.03 10:00 Dugnad i nabolagshagen Jordet ved Lundesvingene
Fre 31.03 10:00 Norsk Språkkafe på Gausel Bydelshus Gausel Bydelshus
Fre 31.03 11:00 Hobbygruppe Bekkefaret Bydelshus
Fre 31.03 13:00 Allsanggruppe Bekkefaret Bydelshus
Fre 31.03 20:00 Natteravner Hundvåg kommunedel
Søn 02.04 17:00 Innebandy Finnøy Flerbrukshall
2023 © Frivillig Stavanger