Aktiviteten ved sentralene

9 av 9 sentraler har registret aktiviteter i InVi.
Det er registrert 203 aktive aktiviteter.

Tallene og informasjon som vises er samlet og betyr ikke at alle sentralene tilbyr de aktiviteter som vises i oversikten. Det er stor variasjonsbredde i hva sentralene gjør da de jobber ut fra de frivillige sine premisser og lokale samfunnsbehov.

Kategorier

Av 203 aktive aktiviteter er nå 186 (91,6 %) påført kategori.

Kategori Antall %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 50 26,9 %
Sosiale møteplasser 50 26,9 %
En til en hjelp/tjeneste 26 14,0 %
Annet 15 8,1 %
Inkludering/integrering 14 7,5 %
Arrangement 10 5,4 %
Kurs/undervisning 9 4,8 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 7 3,8 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 5 2,7 %
Totalt 186 100 %

Samarbeid

Av 203 aktive aktiviteter er nå 159 (78,3 %) påført samarbeid. En aktivitet kan ha flere samarbeidspartenere.

Samarbeid Antall
I egen regi 65
Lokale lag og foreninger 35
Offentlig annet 28
Offentlig helse 27
Annet 22
Nasjonale organisasjoner 15
Næringsliv 3

Alder

Av 203 aktive aktiviteter er nå 88 (43,3 %) påført fra/til alder eller markert for alle aldre.

Aldersgruppe Antall
For alle 115
Nedenfor er antall aktiviteter som omfatter ulike aldersgrupper. Samme aktivitet kan telle i flere grupper.
Baby (0-1 år) 3
Førskolebarn (2-5 år) 1
Barn (6-12 år) 3
Ungdom (13-17 år) 6
Unge voksne (18-29 år) 9
Voksne (30-44 år) 2
Voksne (45-66 år) 8
Voksne (67-79 år) 2
Eldre (80+ år) 11

Kategorier med aktiviteter

Av 203 aktive aktiviteter er nå 186 (91,6 %) påført kategori. Du kan også se en oversikt over alle publiserte aktiviteter ved sentralene.

1. Sosiale møteplasser

Aktivitetskafe/kveld bl.a. strikkekafe, seniorkafe, hobbytreff, filosofisamlinger, bingo og brettspillkveld, samling med baby og småbarn, besteforeldre eller andre målgrupper, fellesmåltid, helse samlinger for ulike diagnoser, selvhjelpsgrupper for ulike diagnoser, infokveld om fysisk og psykisk helse, osv.

2. En til en hjelp/tjeneste

Aktivitetsvenn, besøksvenn, reserve besteforeldre, besøkshund/dyr, følgetjeneste, leksehjelp, lyttevenn, småjobbsentraler, avlasting/bistand, ledsager, matlevering/utdeling, osv.

3. Fysisk aktivitet og friluftsliv

Gågrupper, bowl, bowling,dart, Yoga, idrettsaktiviteter bl.a. fotball, håndball og innebandy, dans bl.a. line dance, seniordans, sittedans, hiphop og zumba, trim, styrketrening, gåturer, fisketur, topptur, trimtur, osv.

4. Inkludering/integrering

Flyktningguide og venn, mentorprogram, kompis, fritidskort, internasjonale grupper, nabofest, norskkurs og leksehjelp, velkommen/introduksjon til nærmiljøet, øvelseskjøring, osv

5. Kurs/undervisning

Datakurs og hjelp, språkgruppe og kurs, kreative kurs bl.a. foto, maling, skriving og tegning, helsekafe, mental fitness, dansekurs, søknad tips og triks, trafikkurs (65+ kurs), innsats for alle, osv.

6. Arrangement

Frivillighetensdag og pris, innsamlingsaksjon bl.a. TV-aksjon, middag, lunsj og frokost serveringer, julearrangementer bl.a. juleverksted, pepperkakeby, julemiddag, og julegata, kulturelle spaserstokk, klesbyttedager, inter- og nasjonale dager bl.a. barnas verdensdag, psykisk helsedag, temadager, seniorkino, sesong- og ferieaktiviteter, søppel- og ryddeaksjoner, osv.

7. Håndverk, hobby, musikk og sang

Strikkekafe, hobbyklubb, vevgruppe, lokal historie, kreative aktiviteter bl.a. familiedager, kreativt gjenbruk og kreativ for barn, babysang, sangkveld, konsert/musikkstund, øvingsrom, osv.

8. Utlån, gjenbruk og reparasjon

Utlånsentral, bruktbutikker, småjobbsentraler, reparasjonskafe, sykkelverksted, osv.

9. Annet

Dyrepass, natteravn (dagravn), turistinformasjon, osv.

2023 © Frivillig Stavanger